Bilimsel Gerçekler & Makaleler

Bilimsel Gerçekler & Makaleler

Suyu Yeniden Canlandırmak

Canlı suya erişme olanağı olmayan kişilerin, canlılığını bir şekilde yitirmiş suları bazı yöntemlerle tekrar canlandırmaları mümkündür.

Mıknatıslar Ölümcül Mikropları Kandan Temizleyebilir Mi?

Bilindiği üzere mıknatısların önemli pek çok özellikleri mevcuttur. Sadece elektrik, elektronik, savunma sanayisinde değil, tıp alanında da kullanım alanına sahiptir. Mıknatısların sağladığı manyetik alan sayesinde MR görüntüsü elde etmekteyiz. Gelecekte ilaç taşıyıcı istemlerde ve kanser tedavisinde de manyetik alanın etkilerinden yararlanacağız. Bu yazımda size mıknatısların kanımızda ki davetsiz misafirleri nasıl etkisiz hale getirebileceğini anlatacağım.

Kerç Boğazı Ve Kosa Tuzla Adası Bölgesinde Litodinami̇k Süreçler Konusuna İlişkin

Makalede Kerç Boğazı ve Kosa Tuzla Adası Bölgesinde litodinamik süreçlerin oluşumu ele alınmıştır. Baraj inşaatı deniz dibi profilinin doğal dinamik denge durumunu değiştirmekte ve tortuların doğal dengesinin bozulmasına yol açmaktadır.

Jeoloji Ve Dünya Okyanusunun Mineralleri

Pasifik Okyanusu’nun Kamçatka Sahili manyetik kum kümeleri ile doludur. Taman Yarımadası’nın güney batı bölümünde, sahil şeridinde Jeleznıy Rog burnu ile Solenoye Gölü arasında siyah kum kümesi tespit edilmiştir. Az miktarda bir manyetik kum alüvyonu Sevastopol Şehri’nin kuzeyine doğru Lubimovka Köyünde tespit edilmiştir. Karadeniz’in kıyı bölgesinde manyetik içeriği ve boyutları açısından en büyük kum birikintileri Gürcistan’da ve Bulgaristan’ın güneyinde gelişmiştir. Manyetik kum alüvyonları hakkında görsel bir sunum yaptıklarından, malzemelerine göre inceleme sonuçlarını kısaca tasvir etmek faydalı olacaktır.

Manyetik Kum: Pratik Kullanım Perspektiflerine Yeni Bir Bakış

Makalede ilk olarak Karadeniz kıyısı manyetik kumlarının manyetik-mineralojik araştırmalarının sonuçları toplanmıştır. Manyetik kumun tanımlaması yapılmıştır. Manyetik kumun pratik amaçlarla kullanımı tavsiye edilmiştir.

Black sand

Black sand is sand that is black in color. One type of black sand is a heavy, glossy, partly magnetic mixture of usually fine sands, found as part of a placer deposit.

What is black sand?

Black sand is sand that is black in color. It seems to be very simple. But what is behind this concept? How is this type of sand formed?

Sources of Magnetite Black Sand

First, lets look at the many places in nature where magnetite sand may be found. I continue to seek and test magnetite sands from a wide variety of sources from around the world, and I continue to accrue samples, particularly from across the USA, for testing.

Magnetite Black Sand

This stuff is just plain fun, and use it for therapy, kids science project, model trains, landscape architecture, and scale models, many different uses!

Magnetic sand on the beaches in Georgia

In ancient times they used magnetic sand (the sand with raised content of ferromagnetic materials) for getting iron through direct recovery – this may be how they started using iron.