Kerç Boğazı Ve Kosa Tuzla Adası Bölgesinde Litodinami̇k Süreçler Konusuna İlişkin

Kerç Boğazı Ve Kosa Tuzla Adası Bölgesinde Litodinami̇k Süreçler Konusuna İlişkin

Kerç Boğazı Ve Kosa Tuzla Adası Bölgesinde Litodinami̇k Süreçler Konusuna İlişkin

A.A.Pasınkov1

Makalede Kerç Boğazı ve Kosa Tuzla Adası Bölgesinde litodinamik süreçlerin oluşumu ele alınmıştır. Baraj inşaatı deniz dibi profilinin doğal dinamik denge durumunu değiştirmekte ve tortuların doğal dengesinin bozulmasına yol açmaktadır.

Kerç Boğazının deniz kıyısı bölgesi ve su alanı kesintisiz ve aktif olarak gelişen endo ve egzodinamik süreçlerinin arenasıdır. Boğazın su alanında ada sistemlerinin ve sahil hattının coğrafik durumunun retroperspektif analizi tarihsel olarak devam etmeyen geçici dönemde bunların sürekli değiştiğini göstermektedir.

Kerç Boğazının ilk şematik deniz haritaları Strabon haritası ve İtalyan yüzücülerin haritalarıdır.(1318 yılı)Bu haritalarda boğazın su alanında sadece bir ada gösterilmiştir, Kosa Tuzla yoktur ya da boyutları belirtilmemiştir. Ortaçağ haritaları (Kryuysa1699, Şhonbeka 1701,Nesterova1703,Villingsa 1797) boğaz adalarının gelişim dinamiği hakkında, özellikle Tuzla Bölgesi için bir fikir vermektedir. Bu dönem içinde Kosa şekli açısından birçok kez değişiklik göstermiştir.