Manyetik Kum: Pratik Kullanım Perspektiflerine Yeni Bir Bakış

Manyetik Kum: Pratik Kullanım Perspektiflerine Yeni Bir Bakış

Manyetik Kum: Pratik Kullanım Perspektiflerine Yeni Bir Bakış

Y.A. Kurnikov, S.N. Kravçenko, M.İ. Orlyuk

Çeşitli manyetik maddeler ulusal ekonominin birçok sektöründe kullanılmaktadır. Tıpta, ulaştırmada ve bir dizi ekolojik görevin çözümü için kullanılmıştır. Ancak neredeyse tüm manyetik ürünlerde yapay menşeli malzemeler kullanılmaktadır. Üretimi daha maliyetli olduğundan doğal manyetik kum özel bir ilgi görmektedir. ”Manyetik kum” ifadesi uzun zamandır kullanılmasına rağmen, şu ana kadar yüksek ferromanyetik mineral içerikli herhangi bir kumu ifade ederek, belirli bir kavram yüküne sahip olmaksızın serbest kullanılan bir terim olmuştur. Bu durum bunların henüz uygulamalı bir araştırma konusu olmamasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada öncelikle manyetik kumun pratik amaçlarla kullanımı için tavsiyeler geliştirilmiştir. Bu jeolojik yapının net tanımının yapılması gereklidir. Ancak bu şekilde hangi kumdan bahsedildiği netlik kazanacaktır. Formülasyon manyetik kumun spesifik işaretlerini ve kumun faydalı niteliklerini ortaya çıkartmak için gerekli olan kum miktarını net bir şekilde belirtmeli, üretimi ise karlı olmalıdır.

Tanımı: Doğal manyetik kum-kendisine bağlı başka manyetik mineraller ile en az yüzde 2’si manyetit taneler içeren 0,05-2,0 mm parçacık boyutlu koyu gri gevşek tortul kaya.

Plaserlerin dağılımı ve karakteristiği: Manyetik kumlar uzun zamandır dünyanın birçok bölgesinde bilinmektedir. Antik çağ yazarlarının verdiği bilgilere göre Kinburn Yarımadası ve Yahorlık Körfezinin kıyısında manyetit içeren kumlar kullanılmış, bunlardan korozyondan zarar görmeyen en iyi demir çeşitleri ortaya çıkmıştır. Ortaçağda Valaam Adalarından birinin kıyısında zaman zaman siyah kumlar-mıknatıs taşı (manyetit) ortaya çıkmıştır. Keşişler bu kumu mürekkep kurutmak için kullanmışlardır. 1791 yılında İngiliz amatör mineralog U. Gregor, titanyumun bulunduğuna dair bildiride bulunduğu zaman İngiltere’de Menakan Kentinin manyetik kumları hakkında yazmıştır.

Y.A.Kurnikov  1,S.N.Kravçenko 1, M.İ.Orlyuk1

1 Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi Jeofizik Enstitüsü.