Suyu Yeniden Canlandırmak

Suyu Yeniden Canlandırmak

Suyu Yeniden Canlandırmak

Canlı suya erişme olanağı olmayan kişilerin, canlılığını bir şekilde yitirmiş suları bazı yöntemlerle tekrar canlandırmaları mümkündür. Bu duruma “doğayı taklit etmek” denebilir. Suyu yeniden canlandırmak, yani suyu yeniden yapılandırmak aslında sanıldığı kadar zor bir işlem değildir.

Suyu canlandırmak için kullanılan yöntemler şu şekilde sınıflandırılabilir:

 1. Girdap hareketi yöntemi,
 2. Manyetik alan yöntemi,
 3. Doğal mineraller ve minerallerden yapılmış seramik kürecikler yöntemi,

Diğer kullanılan yöntemler ise şu şekildedir: Işık kullanma yöntemi, Enerji transfer yöntemi, Biyoenerji yöntemi, Dua yöntemi, Meditasyon yöntemi.

Girdap Hareketi Yöntemi

Girdap, bir akışkanın dönme ya da türbülanslı hareketidir. Bir akışkanın bir merkez etrafında hızlıca dönme hareketine girdap denir. Akışkanın hızı ve dönme oranı merkezde en hızlıyken merkezden uzaklaştıkça yavaşlama eğilimi taşır.

Girdap hareketi suyun kaybettiği enerjiyi tekrar kazanmasını sağlayan bir harekettir. Doğada kendiliğinden oluşan girdaplar sayesinde doğal kaynak sularının enerjisi yüksektir.

Girdap yöntemiyle suyun yeniden canlanması şu şekilde gerçekleşmektedir: Girdap yöntemi sayesinde zararlı maddelerin –ağır metaller, zirai ilaçlar, nitrat (NO3-) gibi– kutupları negatif yükten pozitif yüke çevrilir. Hücre pozitif yüklü olduğu için elektromanyetik olarak zararlı maddelerle birbirlerini iterler.

Bu sayede zararlı maddeler hücreden uzaklaştırılmış olur. Ayrıca, moleküler yapısı düzenlenen ve altıgen yapıya kavuşan su moleküllerinin küme boyutları da küçülmüş olur. Bu durumda hücreye besin taşınması ve atıkların atılması verimli ve daha hızlı gerçekleşeceği için su işlem görmeden önceki halinden daha faydalı hale gelir. Bunun yanı sıra girdap hareketi suyun çözünmüş oksijen miktarını artıracağı için hücrelere daha fazla oksijen taşınır ve hücrenin bakteri, virüs gibi patojenlerle mücadele etme yeteneği artar.

Girdap hareketi suyun fiziksel özelliklerini değiştirmenin yanı sıra hafızasındaki negatif bilgileri silerek enerjisini yükseltir ve bu sayede canlıların enerjisi de yükselmiş olur. Girdap yöntemiyle suya enerji vermek en doğal yöntemlerden biridir. İster musluk suyu olsun ister işlem görmüş veya ambalajlanmış su olsun, tüm içme suları girdap hareketi yöntemiyle canlılıklarını artırabilir. Girdap hareketi suya kaybettiği hayat enerjisini tekrar kazandırabilecektir.

WaveQ girdap (manyetik alan, uzak kızılötesi ışınları ve doğal mineraller) yöntemiyle suyu tekrar canlandıran cihaz.

 

Manyetik Alan Yöntemi

Suların asıl kaynağı, dağlardan gelerek nehirlere ve denizlere akan çaylardır. Su denize doğru akarken hem yeraltı hem de yerüstüyle temasa geçmektedir. Su yeraltından ilerlerken (pek çok dere ve nehir yeraltından geçer) dünyanın manyetik alanına maruz kalır. Bu süreçte manyetik yükleme suya geçer ve su manyetikleşmiş olur. Benzer şekilde su yerüstünde ilerlerken manyetik taşlarla (mıknatıs taşı) etkileşime geçer ve yine manyetikleşir.

Su tüketim için toplandığında, filtrelenmeye ve arındırılmaya ihtiyaç duyar. Arıtım tesisine taşıma sırasında sular yeraltında metal borular içerisinde iletilir. Su borular içerisindeki metal kaplamalardan dolayı de-manyetize olur. Arıtıldıktan sonra, musluktan akarken artık manyetize değildir. Şişelenmiş ve kaynağından uzaklaştırılmış sular da manyetik özelliklerini koruyamamaktadır.

 

Dünyanın Kendisi Dev Bir Mıknatıstır

Dünya küre şeklinde bir mıknatıs gibidir. Bu yüzden etrafında bir manyetik alan vardır. Dünyanın manyetik alanı, dünyanın merkezine yerleştirilmiş bir mıknatısın oluşturduğu manyetik alana benzer. Bu mıknatısın ekseni, dünyanın dönme ekseniyle 11 derecelik bir acı yapar. Bu durum da coğrafik kuzey ve güney kutuplarının, manyetik kuzey ve güney kutuplarından farklı yerlerde olduğunu gösterir. Dünya’nın manyetik alanı vektörel* bir büyüklüktür. Dünya üzerinde herhangi bir yerdeki manyetik alan bu vektörün yönü ve şiddetiyle tanımlanır.

* Vektörel büyüklük, yönü ve doğrultusu olan büyüklüklere verilen isimdir. Vektörel büyüklükler yönü, başlangıç noktası ve geçtiği nokta tanımlanan 1 vektörle tanımlanır. Vektörün uzunluğu ise onun şiddetini yani büyüklüğünü gösterir. Örneğin; kuvvet, yer değiştirme, konum, hız, ağırlık vb.

 

Manyetik Alanlar Suyu Nasıl Etkiler?

İlk bakışta su sadece bir oksijen (O) atomuna bağlı iki hidrojen (H) atomundan oluşan çok basit bir molekül gibi görünür. Gerçekten de bu kadar ufak ve hafif olan pek fazla atom yoktur. Su molekülleri manyetik alana maruz kaldığı zaman, küme boyutları küçülmüş ve altıgen yapıda suya dönüşmektedir. Manyetik alanın suyu yapılandırmak konusundaki etkileri şu şekilde sıralanabilir:

Molekülün Boyutu Küçülür:

Bu özellik suyun çözünürlüğünü ve geçirgenliğini artırır. Geçirgenliğin artışı besinsel maddelerin çözünürlüğüne yardımcı olur, vücudun suyu ve besinleri emme yeteneğini yükseltir. Bu sırada su moleküllerinin boyutu da küçüldüğü için tehlikeli maddelerin vücuttan atılması daha etkili ve hızlı olur.

Yüzey Gerilmesi Azalır:

Yüzey gerilmesindeki düşüş, vücuttaki hücrelerin yapısının besinleri almasını kolaylaştırır. Azalmış yüzey gerilmesi yiyeceklerin hücre zarında hızla yayılmasını sağlar ve hazmı kolaylaştırır.

Sudaki İyonlar Etkilenir:

Bu yapıdaki suyun içerisinde bulunan serbest radikaller azalır. Değişikliğin kalsiyum karbonat (CaCO3) ve magnezyum karbonat (MgCO3) iyonlarının yapısına bir diğer faydası ise, bu bileşiklerin yapılarını (su borularında, su ısıtıcılarında, musluklarda vb biriken tortunun sebebi) değiştirmesi ve iyonların daha gevşek yapıda olmasından dolayı tortu birikimini azaltmasıdır. Tortu birikimindeki bu azalma manyetize edilmiş suyun merkezi ısıtma, motorların su soğutma, su dönüştürme ve evsel su sistemlerinde tercih edilmesine yol açmıştır.

 

Manyetikleştirilmiş Suyun Olumlu Etkileri

 1. Suyun tadını iyileştirir.
 2. Sağlığı genel olarak iyileştirir.
 3. Vücudun pH dengesinin korunmasına yardımcı olur, asitliği azaltır.
 4. Yaraların iyileşmesine yardımcı olur.
 5. Mıknatıslı suyla banyo yapılırsa uzun süre yatmaktan dolayı oluşan yaralar daha hızlı iyileşir.
 6. Açık yaralar mıknatıslı suyla tedavi edilirse daha çabuk iyileşir.
 7. Enfeksiyonu yavaşlatıp iyileşmeyi hızlandırır.
 8. Yüzü mıknatıslanmış suyla yıkamak göz kuruluğunu iyileştirir.
 9. Hazımsızlığa iyi gelir.
 10. Sinir sisteminin çalışmasını iyileştirir.
 11. Böbrek ve boşaltım sistemini güçlendirir.
 12. Su içme protokolüne uygun bir şekilde içilen mıknatıslanmış su midede oluşan gazı engeller.
 13. Manyetize edilmiş suyun tüketimi ateş, boğaz ağrısı, hazım problemleri, kabızlık, gaz, ülser, menopoz gibi problemlere iyi gelir ve vücudu rahatlatır.
 14. Cilt yumuşar ve problemli cildin sürekli manyetize suyla yıkanması akne, yanık ve ülseri önler.
 15. Atardamarlarda kalsiyum (Ca) birikmesini önler.
 16. Manyetize edilmiş su, yüzey gerilmesini azalttığı için, dahilen alındığı zaman ağrıyan eklem yerlerindeki tüm moleküler parçacıkların ayrılmasına yol açar. Kesilmiş sinirsel iletimi yok eder ve özellikle eklem ağrılarında, diz ağrılarında acıyı azaltır.
 17. Manyetize edilmiş su genel temizlik ajanı olarak hareket eder. Zararlı ve atık mineraller daha etkin bir şekilde atılır ve vücut yenilenir.
 18. Otonom (sinir sisteminde isteğimiz dışında çalışan bölüm) sinir sistemini iyileştirir.
 19. Su molekülünün hacmini artırdığı için toksinleri emme gücü çok daha fazladır. Suyun manyetikliği kan dolaşımı tarafından emildiği ve vücuda taşındığından, zararlı toksinler dokulardan uzaklaştırılır ve güvenli bir biçimde vücuttan atılır.

Kaynak: http://www.canlisu.com.tr/canli-su-suyu-yeniden-canlandirmak.asp